فهرست بستن

دانلود برچسب: کتابخانه Scikit-Image

کد پایتون مثال معرفی کتابخانه پایتون برای منطق فازی

در این بسته کدهای مثال معرفی کتابخانه پایتون برای منطق فازی قرار داده شده است. در این مثال یک سیستم استنتاج فازی بسیار ساده برای تعیین لبه در تصویر طراحی شده است. ورودی های سیستم فازی، گرادیان تصویر gray scale و همچنین گرادیان مشخصه رنگ اشباع می باشد. سه مجموعه فازی برای پوشش دامنه تعریف متغیرهای ورودی و خروجی مورد استفاده قرار گرفته است. توضیحات این کد در مثال زیر قابل مشاهده می باشد:

معرفی کتابخانه پایتون برای منطق فازی

هدف از خرید این بسته حمایت از ادامه فعالیت سایت می باشد.

محتویات بسته:

  • فایل مثال سیستم استنتاج فازی
  • تصویر مورد استفاده در مثال بعنوان ورودی

امیدوارم از خرید این بسته نهایت رضایت را داشته باشید. با ما در تماس باشید:

contact [at] projelecom.ir